Close

1 października 2015

Konferencja operatorów OSD

W dniu 8 października 2015 r. odbędzie się konferencja poświęcona przedstawieniu aktualnego stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Konferencję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Operatora Infrastruktury. Podczas konferencji zostanie przedstawiona propozycja Cennika usług świadczonych przez Operatora Infrastruktury oraz odbędą się.

Serdecznie zapraszamy Operatorów Ostatniej Mili, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, media oraz wszystkich zainteresowanych.

Konferencja odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. w godzinach 10:30-14:30 w

Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

ul. ks. P. Ściegiennego 13

25-033 Kielce