Close

O PROJEKCIE

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” został zrealizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 1. Całkowita wartość projektu: 193 192 953,20 PLN w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 157 724 602,41 PLN
 2. Wydatki kwalifikowane sfinansowane ze środków EFRR: 134 065 912,05 PLN (85%)
 3. Wydatki kwalifikowane sfinansowane z budżetu państwa: 15 772 460,24 PLN (10%)
 4. Wydatki kwalifikowane sfinansowane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 7 886 230,12 (5%)

Sieć Szerokopasmowa w województwie świętokrzyskim obejmuje:

 • 102 świętokrzyskie gminy
 • 1410 kilometrów sieci
 • 135 węzłów dystrybucyjnych i 8 węzłów szkieletowych

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych i przedsiębiorców. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

W ramach projektu SSPW powstała wydajna szkieletowa sieć światłowodowa, spełniająca wymogi stawiane tzw. sieciom następnej generacji (NGN). Zostały też przygotowane obiekty (punkty dystrybucyjne), stanowiące punkty styku z operatorami sieci dostępowych. Sieć jest otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe wszystkim mieszkańcom regionu, w tym dla tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego.

Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ma na celu doprowadzenie zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (poprzez zwiększenie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej), jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Operator Świętokrzyskiej Sieci Szerokopasmowej zobowiązany jest do świadczenia następujących Usług:

 1. Dzierżawa Ciemnych Włókien
 2. Transmisja Danych Ethernet
 3. Transmisja Danych Lambda
 4. Dostęp do Sieci Internet
 5. Dzierżawa Kanalizacji Kablowej
 6. Kolokacja

ZALETY PROJEKTU:

dla mieszkańców:dla samorządów:dla operatorów:dla przedsiębiorców:
konkurencyjność na rynku telekomunikacyjnym i możliwość wyboru korzystniejszej cenowo oferty końcowej,rozwój i wzrost ilości usług podmiotów publicznych,szybsze łącza światłowodowe,zwiększenie aktywności przedsiębiorców w zakresie IT i rozwijania nowych technologii,
możliwość korzystania z nowoczesnych usług i multimediów,szybsze załatwianie spraw przez interesantów (brak kolejek, możliwość załatwiania spraw przez platformy typu e-urząd),zwiększenie konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym ze względu na rodzaj usług i cenę,wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie,
dostęp do platform interaktywnych np. edukacyjnych (kursy),lepszy dostęp do informacji,szeroki wachlarz technologii usług (kanalizacja, kolokacja, ciemne włókno , transmisja danych Ethernet, Lambda, dostęp do sieci Internet).obniżenie kosztów wejścia na rynek telekomunikacyjny.
dostęp do różnych nowoczesnych rozwiązań np. telepraca i ułatwień życia codziennego np. sklepy internetowe, usługi medyczne,usprawnienie mechanizmów związanych z obsługą klientów, administracją, komunikacją.
zwiększenie aktywności osób wykluczonych z życia społecznego,
zmniejszenie migracji.