Close

O SIECI

Parametry Sieci szkieletowo-dystrybucyjnej

ParametryPolska WschodniaWojewództwo świętokrzyskie
Długość sieci [km]104351410
Węzły szkieletowe548
Węzły dystrybucyjne1008135
Razem węzły sieci1062143

Źródło: Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie

Schemat sieci szkieletowej i dystrybucyjnej

Schemat sieci szkieletowej i dystrybucyjnej

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sieć szkieletowa

Zbudowana jest z 8 węzłów szkieletowych połączonych w topologii pierścienia z łączem skrośnym.

Warstwa szkieletowa sieci składa się z:

 • pomieszczeń węzłów szkieletowych wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych sieci szkieletowej,
 • infrastruktury towarzyszącej i osprzętu monitorujący warunki środowiskowe,
 • kanalizacji kablowej,
 • kabli światłowodowych jednomodowych o pojemności 48 włókien pomiędzy węzłami,
 • pasywnego osprzętu światłowodowego.

Sieć szkieletowa spełnia następujące funkcje:

 • połączenie pomiędzy węzłami szkieletowymi,
 • połączenie z sieciami krajowymi i międzynarodowymi poprzez punkty styku,
 • połączenie z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi województwa podkarpackiego i lubelskiego,
 • transport ruchu w szkielecie sieci,
 • agregacja ruchu z sieci dystrybucyjnej.

Sieć dystrybucyjna

Zbudowana jest ze 135 węzłów dystrybucyjnych połączonych w topologii drzewa z odpowiednimi węzłami szkieletowymi. Warstwa dystrybucyjna sieci składa się z:

 • węzłów dystrybucyjnych zlokalizowanych w zewnętrznych szafach telekomunikacyjnych wraz z instalacjami niezbędnymi do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy urządzeń aktywnych,
 • kanalizacji kablowej,
 • kabli światłowodowych jednomodowych,
 • infrastruktury towarzyszącej i osprzętu monitorujący warunki środowiskowe,
 • pasywnego osprzętu światłowodowego.

Sieć dystrybucyjna pełni następujące funkcje:

 • połączenie pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi i węzłami szkieletowymi
 • transport ruchu w warstwie dystrybucyjnej sieci
 • agregacja ruchu z sieci dostępowych.

Do pobrania:

 1. Mapa przebiegu sieci z podziałem na obszary– pobierz plik
 2. Mapa przebiegu sieci – pobierz plik
 3. Wykaz węzłów – pobierz plik
 4. Wykaz węzłów w Google Maps kliknij
 5. Zdjęcia szaf: