Close

7 marca 2019

Informacja

Operator Świętokrzyskiej Sieci Szerokopasmowej Smart – Net Sp. z o.o. informuje, że postanowieniem z dnia 4 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Kielcach, I Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia roszczenia Województwu Świętokrzyskiemu poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad siecią SSPW operowaną przez Smart – Net Sp. z o.o.
Spółka realizując w/w postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, z dniem 28 lutego 2019 roku przekazała obowiązki operatora sieci ustanowionemu zarządcy przymusowemu – Województwu Świętokrzyskiemu.
Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia nie jest jeszcze prawomocne. Spółka złożyła zażalenie na przedmiotowe postanowienie, które oczekuje na rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.