Close

Ogólne

UKE i Zarząd Województwa zatwierdzili Regulamin promocji „Eliminacja „białych plam” w zakresie dostępu do internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego.”

Celem Promocji jest obniżenie bariery wejścia dla OSD planujących świadczyć usługi na terenie województwa świętokrzyskiego, w miejscowościach, które według danych UKE zamieszczonych na stronie: https://mapbook.uke.gov.pl/areas, zostały zaklasyfikowane jako „białe plamy”. W ramach promocji oferujemy obniżenie ceny usług TDE i/lub DCW przez pierwszy rok do 1 zł/miesiąc i przez kolejne 2 lata do połowy ceny obowiązującej […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja

Operator Świętokrzyskiej Sieci Szerokopasmowej Smart – Net Sp. z o.o. informuje, że postanowieniem z dnia 4 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Kielcach, I Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia roszczenia Województwu Świętokrzyskiemu poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad siecią SSPW operowaną przez Smart – Net Sp. z o.o. Spółka realizując w/w postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, z dniem […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy projekt EPIX dotyczący Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Stowarzyszenie e-Południe/EPIX rozpoczyna nowy projekt dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Start projektu przewidziany jest na początek 2018 r. Pełna treść komunikatu e-Południe/EPIX znajduje się na stronie: https://www.epix.net.pl/misot-dla-ose-pokazmy-nasz-potencjal-wazne-dla-kazdego-isp/ Smart-Net Sp. z o.o. będąc Operatorem Świętokrzyskiej Sieci Szerokopasmowej zachęca wszystkich OSD do zapoznania się ze szczegółami projektu i aktywnego w nim uczestnictwa. Część ze 143 węzłów sieci […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy Cennik Usług

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził nowy Cennik usług Operatora Świętokrzyskiej Sieci Szerokopasmowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem w programie POPC

Informujemy, że w zakładce Dokumenty została umieszczona mapa jednostek oświatowych do objęcia wsparciem w programie I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Mapa została nałożona na mapę węzłów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie. Wszystkich Operatorów ubiegających […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana Operatora Świętokrzyskiej Sieci Szerokpasmowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 października 2016 r. nastąpiło zbycie przez Glenbrook Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Smart-Net Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci dzierżawy, zarządzania i operowania infrastrukturą Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Spółka Smart-Net Sp. z o.o. będzie kontynuowała świadczenie […]

CZYTAJ WIĘCEJ