Close

28 stycznia 2017

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem w programie POPC

Informujemy, że w zakładce Dokumenty została umieszczona mapa jednostek oświatowych do objęcia wsparciem w programie I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Mapa została nałożona na mapę węzłów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie.

Wszystkich Operatorów ubiegających się o dofinansowanie dla Działania 1.1 zapraszamy do zapoznania się z mapą sieci, ponieważ wiele jednostek oświatowych znajduje się w bliskiej odległości od węzłów sieci szerokopasmowej województwa świętokrzyskiego.

Szczegóły programu dostępne są na stronie Centrum Projektów Polski Cyfrowej.