Close

19 sierpnia 2015

Podpisanie Umowy z Glenbrook Investments Sp. z o.o.

W dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpisano umowę z firmą GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o., która zwyciężyła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym udział wzięły trzy podmioty. Umowa o partnerstwie publiczno–prywatnym, dotycząca realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” została zawarta na okres 10 lat.