Close

9 października 2015

Podsumowanie konferencji Operatorów OSD

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji poświęconej projektowi „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem Operatorów Sieci Dostępowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Podczas konferencji odbyły się panele prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oraz Operatora Infrastruktury.

Podczas konferencji Operator Infrastruktury przedstawił projekt Cennika. Dziękujemy Operatorom za wszelkie pytania, uwagi i spostrzeżenia, które zostały zgłoszone w ramach konsultacji.