Close

9 listopada 2015

Zatwierdzenie Cennika OSWSS przez UKE

Informujemy, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 9 listopada 2015 r. wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej operatora OSWSS o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej operatora infrastruktury świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej z postanowieniami Decyzji z dnia 10 listopada 2011 r. nr K(2011)8121 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N) oraz SA.30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej.

W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził ceny dostępu hurtowego przedstawione przez operatora infrastruktury świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej.

Treść opinii oraz komplet dokumentów w formacie pdf  znajduje się w zakładce „Dokumenty”.