Close

AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie Cennika OSWSS przez UKE

Informujemy, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 9 listopada 2015 r. wydał opinię w sprawie „Umowy ramowej operatora OSWSS o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej operatora infrastruktury świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej z postanowieniami Decyzji z dnia 10 listopada 2011 r. nr K(2011)8121 dotyczącej notyfikacji […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie konferencji Operatorów OSD

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji poświęconej projektowi „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem Operatorów Sieci Dostępowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Podczas konferencji odbyły się panele prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oraz Operatora Infrastruktury. Podczas konferencji Operator Infrastruktury przedstawił projekt Cennika. Dziękujemy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja operatorów OSD

W dniu 8 października 2015 r. odbędzie się konferencja poświęcona przedstawieniu aktualnego stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Konferencję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Operatora Infrastruktury. Podczas konferencji zostanie przedstawiona propozycja Cennika usług świadczonych przez Operatora Infrastruktury oraz odbędą się. Serdecznie zapraszamy Operatorów […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Podpisanie Umowy z Glenbrook Investments Sp. z o.o.

W dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podpisano umowę z firmą GLENBROOK INVESTMENTS Sp. z o.o., która zwyciężyła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym udział wzięły trzy podmioty. Umowa o partnerstwie publiczno–prywatnym, dotycząca realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i […]

CZYTAJ WIĘCEJ